phần thô trong xây dựng nhà, tag của Thi Công Xây Dựng Nhà, nội dung mới nhất về phần thô trong xây dựng nhà, Trang 1


.
Sự quan trọng của phần thô

Nổi bật Sự quan trọng của phần thô

Xưa nay, khi xây dựng nhà cửa nhiều người vẫn cho rằng phần thô không quan trọng, chỉ cần chắc chắn, đảm bảo an toàn. Vì phần thô không ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ căn nhà. Sau khi xong phần thô, người ta có thể đắp điếm, che khuyết điểm bằng