thu tuc cap phep xay dung

Nộp hồ sơ theo thủ tục cấp phép xây dựng ở đâu?

Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng ở đâu?Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo đối với những công trình mà theo quy định Thủ tục cấp phép xây dựng không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

Đọc thêm...
 

Hồ sơ gia hạn thủ tục cấp phép xây dựng

thu tuc cap phep xay dungTrong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp phép xây dựng mà công trình chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định, thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng. 

Đọc thêm...
 

Thủ tục xin phép xây dựng công trình Công nghiệp, dân dụng, công cộng

Hồ sơ xin phép xây dựng công trình Công nghiệp, dân dụng, công cộngThi công xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất

Đọc thêm...
 

Việc làm mới nhất