Hồ sơ gia hạn thủ tục cấp phép xây dựng

Quá thời hạn nêu trên, nếu quy hoạch xây dựng, các quy định về Thủ tục cấp phép xây dựng và kiến trúc, cảnh quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và ban hành vẫn không thay đổi, thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét, giải quyết gia hạn giấy phép thi công xây dựng xây dựng cho chủ đầu tư.

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng gồm:
a) Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng
b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
3. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng gia hạn trên bản chính giấy phép xây dựng và thu lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định.

Mọi thắc mắc xin hãy gửi mail về địa chỉ mail của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu về thủ tục cấp phép xây dựng của quý khách.

 

Việc làm mới nhất