Nộp hồ sơ theo thủ tục cấp phép xây dựng ở đâu?

Thông báo ngày khởi công xây dựng của chủ đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Quy định Số: 68/2010/QĐ-UBND để kiểm tra, theo dõi Công ty xây dựng  thi công xây dựng.

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình sau: Công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình Tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị (theo danh mục tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này); công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án mà theo quy định phải xin cấp giấy phép xây dựng và các công trình khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, trừ những công trình không phải xin cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định Số: 68/2010/QĐ-UBND.
2. Trưởng Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới, Khu công nghiệp - Khu chế xuất, Khu công nghệ cao (đã có quy chế hoạt động được cấp có thẩm quyền ban hành) cấp giấy phép xây dựng đối với Thi công xây dựng xưởng theo quy định phải xin cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi địa giới do mình quản lý.
3.  Ủy ban nhân dân quận - huyện : Cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả các công trình còn lại; các công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư; công trình tín ngưỡng và Thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc phạm vi địa giới hành chính do quận - huyện quản lý, trừ các công trình quy định không phải xin cấp giấy phép xây dựng tại khoản 1 Điều 4 Quy định Số: 68/2010/QĐ-UBND.
4. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn :  Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện phải cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Mọi yêu cầu  thông tin về Hồ sơ xin phép xây dựng công trình Công nghiệp, dân dụng, công cộn hoặc Hồ sơ gia hạn thủ tục cấp phép xây dựng xin liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi sẽ giúp bạn.

 

Việc làm mới nhất