xay dung nha, thiet ke nha, mau nha dep, thiet ke noi that

Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

"Công trình xây dựng" là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác.
Các hoạt động xây dựng phải tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài, thì phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng.
"Công trường xây dựng" là phạm vi khu vực diễn ra các hoạt động xây dựng đã được sự cho phép của chính quyền. Các thành phần cơ bản hình thành một công trường xây dựng là: Khu lán trại dành cho cán bộ, công nhân; khu vực tập kết vật tư vật liệu; khu vực mà công trình xây dựng được xây dựng trực tiếp trên đó.
"Thi công xây dựng" công trình bao gồm:

  • xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới

  • sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình đã có.

Tham khảo các wesite về thi công xây dựng

thicongtieucanh.com

thegioimythuat.com.vn

http://www.thicongxaydungnha.com/

http://www.thietkexaydungnha.com.vn/

http://www.thietkethicongnha.com/

http://www.thietkenha.org/

http://www.tranthachcao.org/

http://www.tranthachcaodep.com.vn

http://www.nhatheptienche.com.vn/

http://www.thietkenoithatdep.com/

http://www.cuanhomkinh.com.vn/

http://www.cuakinh.com/

http://www.cuanhomcuakinh.com/

http://www.thicongkientruc.com

http://www.xaydungnhadep.vn/

http://www.khoangieng.com/

trangthietbinhabep.com

trangthietbivesinh.com

keinox.com

boncau.com

inoxshop.com.vn

http://www.trangtri.vn/

http://www.trangtri.com.vn/

http://www.voinuoc.com/

http://www.bonnuocnhua.com/

trangthietbidien.com

http://www.thietbidienlanh.vn/

congtythangmay.com

congtythangmay.vn

congtythangmay.com.vn

www.thietkeshowroom.com.vn

thegioimythuat.com

dichvuchongtham.com.vn

dichvusuachuanha.com.vn

dichvuchuyennhatrongoi.org

dichvusonnha.info

suachuanhao.org

cuacuontudong.org

=========================================================

xaydungnhao.com


 

Việc làm mới nhất