Thi cong xay dung nha Xem ngày tốt trong xây dựng Chọn ngày tốt để động thổ ban nền trong tháng 6 dương lịch

Thi cong xay dung nha, xay dung nha o, thi cong xay dung

Chọn ngày tốt để động thổ ban nền trong tháng 6 dương lịch

Có trong các ngày tốt sau :

Trước khi cất nhà hay xây dựng 1 công trình nào phải dọn 1 chỗ tất có sự động đất. Động đất là như cuốc đào xới đất...khiến cho bằng phẳng để làm nền xây dựng. Vậy nên chọn trong 15 ngày tốt khởi công :

" Giáp Tý , Quý Dậu , Mậu Dần , Kỷ Mẹo , Canh Thìn , Tân Tị , Giáp Thân , Bính Tuất , Giáp Ngọ , Bính Thân , Mậu Tuất , Kỷ Hợi , Canh Tý , Giáp Thìn , Quý Sửu."

Nên chọn ngày có các Sao : Thiên Đức , Nguyệt Đức , Thiên Ân , Huỳnh Đạo , Nguyệt Không Nên chọn các trực : Trừ , Định , Chấp , Thành , Khai.

Không nên chọn ngày có các Hung Sát : Thổ Ôn , Thổ Cấm , Thổ Phủ , Thổ Kỵ , Thiên Tặc , Nguyệt Kiên Chuyển Sát , Thiên Địa Chuyển Sát , Cửu Thổ Quỷ.

Kỵ các ngày có trực : Kiên , Phá , Bình , Thâu. Ngày Quý Mùi , Ất Mùi , Mậu Ngọ : Đại Kỵ Động Thổ.
Các ngày phù hợp trong tháng này là :

    Ngày dương : 2 - 6 - 2012 có ngày âm là 13 - 4 - 2012. Ngày Giáp Ngọ
    Ngày dương : 4 - 6 - 2012 có ngày âm là 15 - 4 - 2012. Ngày Bính Thân
    Ngày dương : 6 - 6 - 2012 có ngày âm là 17 - 4 - 2012. Ngày Mậu Tuất
    Ngày dương : 7 - 6 - 2012 có ngày âm là 18 - 4 - 2012. Ngày Kỷ Hợi
    Ngày dương : 8 - 6 - 2012 có ngày âm là 19 - 4 - 2012. Ngày Canh Tí
    Ngày dương : 12 - 6 - 2012 có ngày âm là 23 - 4 - 2012. Ngày Giáp Thìn
    Ngày dương : 21 - 6 - 2012 có ngày âm là 3 - 5 - 2012. Ngày Quý Sửu

Trên đây chỉ là thông tin mang tính chất tham khảo, thicongxaydungnha.com mang đến cho bạn! Mọi khởi sự thành công hay không còn phụ thuộc vào quyết định của bạn, tham khảo một số khóa học vui lòng xem thêm

 

Việc làm mới nhất