Thi cong xay dung nha Xem ngày tốt trong xây dựng Chọn ngày tốt để động thổ ban nền trong tháng 5 dương lịch

Thi cong xay dung nha, xay dung nha o, thi cong xay dung

Chọn ngày tốt để động thổ ban nền trong tháng 5 dương lịch

Trong tháng 5 dương lịch có các ngày tốt sau để  thi công xây dựng việc động thổ ban nền:

Trước khi Thi công xây dựng nhà ở hay Thi công xây dựng xưởng  công trình nào phải dọn 1 chỗ tất có sự động đất. Động đất là như cuốc đào xới đất...khiến cho bằng phẳng để làm nền xây dựng. Vậy nên chọn trong 15 ngày tốt khởi công :

" Giáp Tý , Quý Dậu , Mậu Dần , Kỷ Mẹo , Canh Thìn , Tân Tị , Giáp Thân , Bính Tuất , Giáp Ngọ , Bính Thân , Mậu Tuất , Kỷ Hợi , Canh Tý , Giáp Thìn , Quý Sửu."

Nên chọn ngày có các Sao : Thiên Đức , Nguyệt Đức , Thiên Ân , Huỳnh Đạo , Nguyệt Không Nên chọn các trực : Trừ , Định , Chấp , Thành , Khai.

Không nên chọn ngày có các Hung Sát : Thổ Ôn , Thổ Cấm , Thổ Phủ , Thổ Kỵ , Thiên Tặc , Nguyệt Kiên Chuyển Sát , Thiên Địa Chuyển Sát , Cửu Thổ Quỷ.

Kỵ các ngày có trực : Kiên , Phá , Bình , Thâu. Ngày Quý Mùi , Ất Mùi , Mậu Ngọ : Đại Kỵ Động Thổ.
Các ngày phù hợp trong tháng này là :
Ngày dương : 3 - 5 - 2012 có ngày âm là 13 - 4 - 2012. Ngày Giáp Tí
    Ngày dương : 12 - 5 - 2012 có ngày âm là 22 - 4 - 2012. Ngày Quý Dậu
    Ngày dương : 17 - 5 - 2012 có ngày âm là 27 - 4 - 2012. Ngày Mậu Dần
    Ngày dương : 19 - 5 - 2012 có ngày âm là 29 - 4 - 2012. Ngày Canh Thìn
    Ngày dương : 20 - 5 - 2012 có ngày âm là 30 - 4 - 2012. Ngày Tân Tỵ
    Ngày dương : 23 - 5 - 2012 có ngày âm là 3 - 4 - 2012. Ngày Giáp Thân
    Ngày dương : 25 - 5 - 2012 có ngày âm là 5 - 4 - 2012. Ngày Bính Tuất

Trên đây chỉ là thông tin mang tính chất tham khảo, thicongxaydungnha.com mang đến cho bạn! Mọi khởi sự thành công hay không còn phụ thuộc vào quyết định của bạn, tham khảo một số khóa học vui lòng xem thêm

 

Việc làm mới nhất