mẹo lựa chọn vật liệu xây dựng, tag của Thi Công Xây Dựng Nhà, nội dung mới nhất về mẹo lựa chọn vật liệu xây dựng, Trang 1


.
Lựa chọn vật liệu xây dựng

Tiêu điểm Lựa chọn vật liệu xây dựng

1. Vật liệu xây dựng phần thô: Xi măng, cát, đá, nước, bê tông và vữa, cốt thépVật liệu xây dựng thô: Đá 1x2, đá 4x6, đá 5x7, đá miĐá 1x2, đá mi phải chọn đá tốt đá xanh, trắng xanh (đá Dĩ An Bình Dương, Hóa An Biên Hòa), không chọn đá đen (đá Bình